Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

Wystepowanie NH3 i HN02

Friday, July 22nd, 2016

Występowanie NH3 i HN02, a tym bardziej HN03 w głębokich studniach świadczy o pochodzeniu mineralnym tych związków. Wody takie są, zazwyczaj nieszkodliwe, lecz powinny podlegać kontroli sanitarnej. W celu Wykrycia HN02 należy ogrzać w ciągu 5 min próbkę zawierającą 10 cm wody badanej z 0,5 cm odczynnika Griessa od +70 do +80 -c. Jeżeli barwa nie występuje, to zawartość HN02 jest mniejsza niż 0,01 mglI. Większa zawartość HN02 daje zabarwienie od jasnoróżowego do jaskrawoczerwonego, zależnie od stopnia stężenia. Do wykrycia HN03 roztwór 0,5 cm (10 kropli) badanej wody i 1,5 cm stężonego H2S04 oziębia się do 20 C, a następnie dodaje się ok. 2 mg brucyny. Brak zabarwienia świadczy, że HN03. występuje w mniejszej ilości niż 0,5 mg/l. Zabarwienie od różowego do żółtego świadczy o występowaniu HN03 w większej ilości. [hasła pokrewne: ogrodzenia betonowe, Bloczki betonowe, ogrody zimowe ]

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIAGOW

Thursday, July 21st, 2016

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIĄGOW W zależności od zasięgu zaopatrywania w wodę rozróżniamy cztery rodzaje wodociągów: lokalne, osiedlowe, grupowe i centralne. Zależnie od pionowego ukształtowania terenu budowane są wodociągi jedno-, dwu- lub wielostrefowe. Wodociągi lokalne zaopatrują jeden lub kilka domów bądź też jedno gospodarstwo, wodociągi osiedlowe bądź miejskie – osiedle lub miasto, wodociągi grupowe – grupę osiedli wiejskich lub miasteczek, centralne – miasto i wsie sąsiednie. Poza tym – zależnie od sposobu zasilania sieci – budowane są wodociągi: grawitacyjne i pompowe. Koszty jednostkowe wodociągu wiejskiego dla osiedla liczącego kilkaset mieszkańców są zwykle bardzo duże. Często na jednego mieszkańca dziesięciokrotnie wyższe niż koszt budowy wodociągu dla miasta liczącego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Niekiedy budowa wodociągu dla małego osiedla, w przypadku oddalonego ujęcia wody i dużej wysokości tłoczenia, jest wykluczona ze względu na nieproporcjonalnie wysokie koszty, Jeżeli jednak wodociąg zaopatruje całą grupę osiedli, wówczas koszt jednostkowy wodociągu grupowego nie jest wygórowany. [więcej w: przydomowa oczyszczalnia ścieków, Bloczki betonowe, ławki ogrodowe ]