Posts Tagged ‘blachodachówka ceny’

Do wykonywania witrazy zelbetowych nadaje sie doskonale bialy cement.

Wednesday, December 19th, 2018

Stosując cement portlandzki należy używać jako kruszywo białe mączki i grysiki marmurowe. W zależności od projektu rozróżniamy elementy okien bądź małe (dla jedne kwatery), o boku nawet poniżej 50 cm, albo też elementy wielkowymiarowe aż do wielkości całego okna włącznie. Zbyt dużych elementów okiennych nie zaleca się stosować, gdyż wtedy formy są ciężkie i drogie, a ponadto tak duże okna są trudne przy montażu i łamliwe. Aby zachować dokładne wymiary i gładką powierzchnię, konieczne jest obicie form drewnianych blachą. Po częściowym stwardnieniu betonu następuje obróbka kamieniarska, którą należy wykonać ze szczególną starannością. …read more

Sztuczny piaskowiec

Wednesday, December 19th, 2018

Do wykładania cokołów itp. bardzo dobrze nadaje się sztuczny piaskowiec; wykonywany z mieszanek. Na 100 kg mieszanki daje się 25 kg cementu i niezależnie od zabarwienia piaskowca 0,2 kg łyszczyku (miki).Na przykład do wykonania szarego sztucznego piaskowca na 100 kg. należy użyć 12,4 kg mączki białej perła z Czerny, 25,0 kg mączki szarej jasnej, 12,4kg grysiku białego perła z Czerny, 25,0 kg grysiku jasnego, 25,0 kg, cementu i 0;2 kg łyszczyku. Inne odcienie uzyskane być mogą przez użycie cementu jaśniejszego, ciemniejszego lub odpowiednio zabarwionego. …read more

Obróbka powierzchni sztucznych kamieni

Tuesday, December 18th, 2018

Powierzchnia zmywana. Zmywanie powierzchni kamieni sztucznych mą na celu odsłonięcie wewnętrznej struktury zaprawy lub betonu i uzyskanie przez to zamierzonego efektu wzrokowego. Dlatego też, ustalając skład mieszanki, należy tak dobrać składniki, ażeby uzyskać zamierzone wrażenie. Mieszanie składników powinno być staranne, aby później po odsłonięciu kruszywa przez zmywanie osiągnąć jednolitą strukturę całej powierzchni. Zamiast łyszczyku dobrze jest użyć połyskujących ziaren krzemku węgla, drobno potłuczonych odpadów porcelany, czarnego grysiku z krystalicznego żużla wielkopiecowego itp. …read more

Okna specjalne

Tuesday, December 18th, 2018

Okna do piwnic i suteren gospodarczych domów mieszkalnych składają się z ościeżnicy, skrzydła, które można odchylać lub wyjmować, oraz z podokiennika. Do kompletu należą ponadto dwie małe kulki betonowe o średnicy 25 mm, zakładane w skośnych wgłębieniach ościeżnicy w celu zabezpieczenia otwartego okna. Oprócz opisanych wyżej rodzajów okien żelbetowych monolitycznych, które znalazły u nas duże rozpowszechnienie, stosuje się za granicą, głównie w budownictwie monumentalnym, okna żelbetowe utworzone z pojedynczych szczelin i ościeżnic. Najbardziej rozpowszechniony jest typ MT opatentowany w Belgii i wielu innych krajach. Przekrój poprzeczny elementów tych okien jest bardzo zróżnicowany; posiadają one wręby do podwójnego szklenia przy odległości szyb 32 mm. …read more