Posts Tagged ‘altany ogrodowe’

Budownictwo wczoraj i dzis : Podwodne muzeum w Egipcie / Jacques Rougerie

Thursday, May 3rd, 2018

Architekt Jacques Rougerie – ekspert w dziedzinie budownictwa kosmicznego i podwodnego – zaprojektował pierwsze podwodne muzeum.
Położone będzie u wybrzeży Egiptu, w pobliżu nowej Biblioteki Aleksandryjskiej, gdzie kiedyś Kleopatra miała pałac na wyspie w jednej z największych zatok ludzkich na świecie w ciągu dnia, zatopionych przez trzęsienia ziemi w IV wieku .
Ruiny odkryto wiele lat temu i zawierają kilka sfinksów, posągów, rzymskich i greckich wraków statków, które prawdopodobnie pochodzą z latarni morskiej Faros w Aleksandrii (jeden z siedmiu starożytnych cudów świata).
Ruiny te nie zostały przeniesione, ponieważ byłby to ogromny wysiłek, który mógłby zniszczyć ruiny w trakcie procesu.
Jest także zgodny z konwencją UNESCO z 2001 r. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Projektowanie Build Bluff Studio

Thursday, May 3rd, 2018

Rural Studio to dobry model nauczania, który sprawił, że studenci angażują się w społeczności, ucząc się architektury, dobre podejście do architektów, którzy są częścią społeczeństwa.
Ten model, zainicjowany po raz pierwszy przez Sam Mockbee w 1993 roku, nadal jest stosowany w szkołach w USA.
Dobrym tego przykładem jest DesignBuildBLUFF, studio prowadzone przez Hanka Louisa (AIA) za pośrednictwem University of Utah College of Architecture + Planning.
Absolwenci architektury pierwszego roku budują dom dla potrzebującej rodziny w rezerwacie Navajo w pobliżu Bluff w stanie Utah.
W pierwszym semestrze studenci projektują na prośby klienta, a podczas drugiego semestru budują dom. …read more

Oczyszczenie korka z piasku i gruzu

Saturday, February 24th, 2018

Przed założeniem stropu zawieszono pod nim na ścianach studni przygotowane pręty zbrojeniowe do wykonania żelbetowego dna. Beton podawano do izby roboczej kesonu za pomocą torkretnicy. Ponieważ wyciśnięcie wody znad korka za pomocą sprężonego powietrza było trudne, wśród instalacji znalazła sie pompa wodna, którą odpompowano wodę mad korka. W celu zabezpieczenia stropu i uszczelnienia przed nadmiernym ciśnieniem sprężonego powietrza umieszczono na instalacji doprowadzającej sprężone powietrze zawór bezpieczeństwa, wyregulowany na nadciśnienie niższe niż wytrzymałość stropu. Roboty prowadzono przy nadciśnieniu 0,4 atn. …read more

Lastrykowe plytki podlogowe i scienne

Wednesday, February 21st, 2018

Posadzki z płytek w porównaniu z posadzkami jednolitymi posiadają następujące zalety: a) możność uzyskania większej wytrzymałości betonu dzięki zagęszczaniu w prasach hydraulicznych przy ciśnieniu 200 at n i więcej, b) płytki są mniej wrażliwe na osiadanie posadzki przy niejednolitym podłożu, c) posadzki z płytek są mniej wrażliwe na działanie skurczu i zmian temperatury, a jeżeli powstaną pęknięcia, to są one zlokalizowane w spoinach i mało widoczne, d) w razie lokalnego zniszczenia posadzki przez nadmierne ścieranie lub uderzenia można ją naprawić przez wymianę zniszczonych płytek na nowe. Płytki lastrykowe mają najczęściej wymiary kwadratowe 15X15X1,5 cm lub 20X20X2,0 cm. Wykonywane są one najczęściej jako dwuwarstwowe, górna warstwa z masy lastrykowej o grubości 0,5;1 cm i dolna z zaprawy cementowej o, grubości 1,5;2,5 cm. Górną warstwę płytki wykonuje się o stosunku mieszaniny 1 : 2,5;1 : 4, dolną najczęściej o stosunku 1: 3;.1 : 5, stosując piasek gruboziarnisty. Należy mieć na uwadze, aby zawartości cementu w obu warstwach były do siebie zbliżone, w przeciwnym razie może wystąpić zmiana odkształceń obu warstw, powodująca ich oddzielenie się. …read more