Posts Tagged ‘altany ogrodowe’

W rurach tworza sie brazowo zabarwione osady

Friday, July 29th, 2016

W rurach tworzą się brązowo zabarwione osady, zmniejszające stopniowo przekrój i ich zdolność przepływową . Przekrój rur zmniejsza się przeciętnie ,o l()/o rocznie. Poza tym bakterie żelaziste działają niszcząco na rury; pod osiedlonymi w rurach koloniami bakterii powstają punkty anodowe, w których żelazo. ulega rozpuszczeniu. Rura wskutek korozji (zjawisko elektrochemiczne) może być przeżarta w tych miejscach w ciągu kilku miesięcy. W związku z przytoczonymi wyżej ujemnymi wpływami związków żelaza wodę zawierającą 0,3 mg/l lub więcej należy odżelaziać. Zawartość manganu powyżej 0,1 mg/I działa szkodliwie a w przypadku kontaktu z powietrzem mangan wytrąca się w postaci czarnego osadu. Woda używana w bielarniach, browarach, drożdżowniach, przemyśle barwniczym, papierniach, wytwórniach błon fotograficznych oraz krochmalniach. Bakterie manganowe, podobnie jak bakterie żelaziste, przez tworzenie czarnych osadów w przewodach zmniejszają przekroje przewodów. [przypisy: altany ogrodowe, ławki ogrodowe, oczyszczalnia przydomowa ]

Zawartosc zelaza w wodzie

Thursday, July 28th, 2016

Woda żelazista wpływa ujemnie na smak potraw, a użyta do prania wywołuje trudne do usunięcia żółte zabarwienie bielizny. Woda żelazista nie może być w ogóle stosowana w przemyśle spożywczym, np. w browarach, mleczarniach, bowiem obniża jakość uzyskanych produktów. Nadmiar żelaza w wodzie używanej do pojenia zwierząt wywołuje kolkę u koni i obniża mleczność krów. Zawartość żelaza w wodzie ponad 1mg/I jest szkodliwa dla ryb; w glebie zaś zawartość wynosząca ponad 0,5010 jest trująca dla roślin. W wodzie żelazistej, następuje rozwój bakterii gromadzących żelazo: Leptothrix, Chlamydothrix itp. Bakterie te asymilują z wody dwuwęglan żelaza i czerpią tlen ,oraz energię potrzebną do asymilowania węgla, zamieniają Fe (HC03h na związki żelazowe, a następnie odkładają wodorotlenek żelaza w swym płaszczu. [hasła pokrewne: baseny ogrodowe, altany ogrodowe, pompa próżniowa ]