Posts Tagged ‘altana ogrodowa’

Woda jest tloczona do sieci zaopatrzonej w srodku ukladu w jeden lub wiecej hydroforów

Saturday, July 16th, 2016

Woda jest tłoczona do sieci zaopatrzonej w środku układu w jeden lub więcej hydroforów. Różnorodność schematów jest w praktyce znacznie większa, ze względu na odmienne warunki naturalne oraz na różne kombinacje schematów poszczególnych elementów wodociągu. Na przykład gdy wodociąg jest zaopatrywany w wodę powierzchniową, przy czym osiedle jest położone na terenie znacznie wyższym niż ujęcie, wówczas schemat wodociągu może być skomplikowany i składać się z następujących urządzeń: ujęcia, stacji pomp, oczyszczalni, zbiornika wyrównawczego, stacji pomp II stopnia, zbiornika wieżowego lub terenowego na wzgórzu, sieci rozdzielczej . W wodociągach przemysłowych stosowane s często tzw. obiegowe systemy zaopatrzenia (recyrkulacje lub zawracanie wody). W wielu przypadkach (np. do ochładzania agregatów produkcyjnych lub do kondensacji pary) woda podczas obiegu jest podgrzewana i wystarcza zastosować ochłodzenie, aby nadawała się do powtórnego ,użytku. Podobnie dzieje się ze ściekami przemysłowymi zawierającymi zanieczyszczenia głównie mechaniczne, np. odpływy z płuczek buraków, ziemniaków itp. Po oczyszczeniu w osadnikach wody te mogą być użytkowane powtórnie. Stosowanie systemu obiegowego jest typowym przykładem oszczędzania wody, ponieważ potrzebna ilość świeżej wody uzupełniającej stanowi zazwyczaj tylko 3-1)010 ilości wody będącej w obiegu. [hasła pokrewne: pompa próżniowa, altana ogrodowa, ogrodzenia betonowe ]

Technologia wykonania studni opuszczanych

Tuesday, July 12th, 2016

Sposoby głębienia studni opuszczanych Rozwój mechanizacji budownictwa powoduje, że także przy wykonywaniu studni opuszczanych odchodzi się od sposobów, które wymagają dużych nakładów pracy recznej. Podstawowym zmechanizowanym sposobem głębienia studni jest dziś kopanie urobku na dnie studni za pomocą koparki chwytakowej. Ponieważ konieczne jest równomierne urabianie gruntu w studni, przy większych studniach koparka powinna mieć zapewniony dostęp ze wszystkich stron. Koparki można też stosować w robotach na wodzie: ustawia sie je na sprzęcie pływającym. Należy pamiętać o tym, że przy urabianiu gruntu pod wodą chwytak traci na swym ciężarze wskutek wyporu. W niektórych więc przypadkach trzeba zastosować dociążenie chwytaka, ale to oczywiście zmniejsza nośność użyteczną maszyny. Dla ułatwienia pracy chwytaka można stosować spulchnianie gruntu wodą pod ciśnieniem. Niewątpliwym postępem w pracach głębienia podwodnego studni jest stosowanie hydromechanizacji. Istnieją też specjalne pompy do urabiania i pompowania pulpy ziemnej. Wydajność takich urządzeń osiąga ok. 3 m3/h, wysokość ssania — 2+8 m, a ogólna wysokość podnoszenia 8+16 m. Rozwinęły się sposoby polegające na mieszaniu pulpy z wodą i ze sprężonym powietrzem. Należy pamiętać o tym, że przy pracach prowadzonych metodami hydromechanicznymi potrzebne są bardzo znaczne ilości wody i że musi być zapewnione miejsce do zrzutu pulpy. Można tu przytoczyć przykład metody głębienia studni opuszczanej za pomocą wybieraka Benoto, opuszczanego przez rury prowadzące, umieszczone wewnątrz obudowy studni. W studniach o dużych wymiarach — opuszczanych w gruntach suchych lub odwodnionych — łączy się użycie mechanicznego sprzętu do robót ziemnych — spycharek lub koparek — z urządzeniami do podnoszenia urobku, które przy takim rozwiązaniu mogą być zainstalowane w jednym miejscu. [przypisy: ogrody zimowe, altana do ogrodu, altana ogrodowa ]