Posts Tagged ‘altana drewniana’

Lastrykowe plytki podlogowe i scienne

Tuesday, July 12th, 2016

Posadzki z płytek w porównaniu z posadzkami jednolitymi posiadają następujące zalety: a) możność uzyskania większej wytrzymałości betonu dzięki zagęszczaniu w prasach hydraulicznych przy ciśnieniu 200 at n i więcej, b) płytki są mniej wrażliwe na osiadanie posadzki przy niejednolitym podłożu, c) posadzki z płytek są mniej wrażliwe na działanie skurczu i zmian temperatury, a jeżeli powstaną pęknięcia, to są one zlokalizowane w spoinach i mało widoczne, d) w razie lokalnego zniszczenia posadzki przez nadmierne ścieranie lub uderzenia można ją naprawić przez wymianę zniszczonych płytek na nowe. Płytki lastrykowe mają najczęściej wymiary kwadratowe 15X15X1,5 cm lub 20X20X2,0 cm. Wykonywane są one najczęściej jako dwuwarstwowe, górna warstwa z masy lastrykowej o grubości 0,5;1 cm i dolna z zaprawy cementowej o, grubości 1,5;2,5 cm. Górną warstwę płytki wykonuje się o stosunku mieszaniny 1 : 2,5;1 : 4, dolną najczęściej o stosunku 1: 3;.1 : 5, stosując piasek gruboziarnisty. Należy mieć na uwadze, aby zawartości cementu w obu warstwach były do siebie zbliżone, w przeciwnym razie może wystąpić zmiana odkształceń obu warstw, powodująca ich oddzielenie się. Ilość wody, zarówno w masie warstwy górnej, jak i dolnej, powinna być możliwie niewielka, a w każdym razie mniejsza w zaprawie dolnej warstwy płytek. Podczas prasowania płytki, gdy górna warstwa betonu szlachetnego znajduje się na spodzie formy, a warstwa zaprawy cementowej na górze, górna suchsza warstwa zaprawy powinna odciągać nadmiar wody z dolnej warstwy lastrykowej. Płytki lastrykowe wykonuje się ręcznie w formach stalowych, w prasach o dźwigni kolankowej, najczęściej jednak mamy do czynienia z produkcją przemysłową w prasach hydraulicznych o dużej wydajności. Rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje pras: 1) prasa z dobudowanym obok stołem pokrytym walkami, na których odbywa się droga powrotna pustych form oraz 2) prasa o stole obrotowym (tzw. rewolwerowa). Prasy pierwszego rodzaju obsługuje zasadniczo dwóch robotntików: jeden robotnik napełnia formy masą górną i dolną i podsuwa formę pod prasę, drugi zaś wyjmuje z prasy gotowe płytki, ustawia je na podstawionych wózkach, a puste formy przesuwa na wałkach pierwszemu robotnikowi do dalszego wykorzystania. [podobne: altana drewniana, baseny ogrodowe, altany ogrodowe ]

Posadzki z plytek lastrykowych

Tuesday, July 12th, 2016

Posadzki z płytek lastrykowych wykonuje się najczęściej jako jednobarwne, dając czasami wzdłuż ścian pas (fryz) z płytek o innym zabarwieniu. Wyjątkowo stosuje się płytki wzorzyste o dwu lub więcej barwach. Należy wtedy posługiwać się wzornikami (szablonami) nożowymi, które umieszcza się w pustej formie, po czym napełnia poszczególne przedziały wzornika kolorowymi masami lastrykowymi za pomocą specjalnej łyżki. Po lekkim wstrząśnięciu formy masy te wypełniają szczelnie poszczególne przedziały wzornika, co pozwala na jego wyjęcie bez uszkodzenia granic poszczególnych barw. Na to sypie się warstwę wilgotnej zaprawy cementowej i poddaje płytkę sprasowaniu, uważając, aby zaprawa cementowa wessała nadmiar wody z kolorowych części górnej warstwy płytki. Po częściowym stwardnieniu płytek należy rozpocząć szlifowanie: ziarna kruszywa powinny tkwić już dostatecznie silnie w betonie, aby w czasie szlifowania nie wypadały. Wstępne szlifowanie wykonuje się ostrym piaskiem kwarcowym lub proszkiem karborundowym przy stałym zwilżaniu powierzchni płytek wodą. Szlifowanie kończy się przy użyciu drobnego pyłu kwarcowego, w końcowym okresie twardnienia płytek. Obecnie stosuje się wyłącznie szlifowanie mechaniczne na szlifierkach tarczowoobrotowych, pracujących w ten sposób, że na kilku lub kilkunastu promienistych ramionach osadza się w uchwytach płytki, powierzchnią ścieralną ku dołowi. Przez obracanie się ramion wokół ich osi pionowej płytki posypane materiałem ściernym trą o dno szlifierki. Niezależnie od tego ruchu obrotowego płytki obracają się powoli dookoła własnego środka ciężkości; dzięki podwójnemu ruchowi obrotowemu następuje równomierne ścieranie się płytek na całej powierzchni. Po zakończeniu szlifowania występuje wyraźnie budowa górnej warstwy płytek, a w szczególności ukazują się poszczególne ziarna grysów marmurowych, najczęściej białe. Wielkość tych ziarn można specjalnie dobierać, aby były one widoczne z wysokości oczu idącego po posadzce przechodnia. Ziarna nie powinny być zbyt drobne, ponieważ wtedy posadzka sprawia wrażenie jednolitej masy, lecz nie powinny być również zbyt grube, gdyż wówczas rażą swą pstrokacizną. Na zakończenie należy zwrócić uwagę, aby cała posadzka z płytek lastrykowych na całej swej powierzchni była jednolicie ścieralna, w przeciwnym bowiem razie po upływie pewnego czasu może okazać się, że np. ziarna grysów marmurowych, jako twardsze, nie wykażą zużycia, natomiast w bardziej ścieralnej zaprawie łączącej te ziarna wystąpią wyżłobienia. Badanie płytek lastrykowych podaje praca. Płytki cementowe do licowania ścian zewnętrznych Licowanie ścian wewnętrznych odbywa się przeważnie za pomocą płytek lastrykowych . Okładziny z tych płytek (w pomieszczeniach sanitarnych, przemysłowych, na klatkach schodowych itp.) wykazują znaczną odporność na uszkodzenia i łatwość utrzymania w czystości. Natomiast licowanie ścian zewnętrznych można wykonać w sposób prostszy i tańszy płytkami cementowymi bez stosowania kosztownej obróbki powierzchni, jakiej wymagają płytki lastrykowe. Płytki cementowe jako licówka ścian zewnętrznych odznaczają się przy należytym wykonaniu niską ceną, trwałością, małą nasiąkliwością i swobodną transpiracją, która umożliwia szybkie wysychanie murów. Stosując różne wielkości płytek i różne uziarnienie, można za ich pomocą projektować różnego rodzaju elewacje. [podobne: altana drewniana, baseny ogrodowe, altany ogrodowe ]