Plytki posadzkowe lastrykowe

Prasowanie płytek na stolach obrotowych odbywa się w ten sposób, że stół obraca się skokami po ćwierć obrotu (jeżeli są 4 otwory robocze w stołach) z tym, że podobnie jak poprzednio przy pierwszym otworze następuje włożenie podkładki, na drugim napełnienie formy obiema masami, na trzecim sprasowanie płytki, a na czwartym wyjęcie jej ze stołu przez wyciśnięcie wraz z podkładką do góry. Płytki posadzkowe lastrykowe o większych wymiarach (30 X 30 cm i więcej) można zagęszczać przez wibrowanie na stołach wibracyjnych. Swieże płytki z prasy przenosi się na stojące obok wózki z półkami w ten sposób, że świeżą płytkę ustawia się wraz z podkładką pionowo, dostawia do wolnej strony przenoszonej płytki płytkę z blachy stalowej grubo 2 mm i ujętą w ten sposób z obu stron świeżą płytkę przenosi się na wózek, a następnie odejmuje ostrożnie podkładkę i blachę. Twardnienie płytek odbywa się najczęściej w komorach betonowych, w parze o niskim ciśnieniu, w komorach nie ogrzewanych zaopatrzonych na stropie w rozpylacze wody lub w kąpieli wodnej. Stały dopływ wilgoci do twardniejących świeżych płyt powinien trwać co najmniej dwa tygodnie. Wtedy płytki uzyskują należytą wytrzymałość, są mało nasiąkliwe, mało ścieralne i nie wykazują rys. Przy wykonywaniu płytek kolorowych następuje dodatkowa, wstępna czynność przygotowania zaprawy do warstwy górnej, a mianowicie staranne wymieszanie farby z cementem, bądź w specjalnych młynach kulowych, bądź też w betoniarce przeciwbieżnej. Mieszanie zaprawy do dolnej warstwy może odbywać się w betoniarkach wolnospadowych. [hasła pokrewne: nomi tczew, arpapol, asmet lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arpapol asmet lublin nomi tczew