Okna specjalne

Okna do piwnic i suteren gospodarczych domów mieszkalnych składają się z ościeżnicy, skrzydła, które można odchylać lub wyjmować, oraz z podokiennika. Do kompletu należą ponadto dwie małe kulki betonowe o średnicy 25 mm, zakładane w skośnych wgłębieniach ościeżnicy w celu zabezpieczenia otwartego okna. Oprócz opisanych wyżej rodzajów okien żelbetowych monolitycznych, które znalazły u nas duże rozpowszechnienie, stosuje się za granicą, głównie w budownictwie monumentalnym, okna żelbetowe utworzone z pojedynczych szczelin i ościeżnic. Najbardziej rozpowszechniony jest typ MT opatentowany w Belgii i wielu innych krajach. Przekrój poprzeczny elementów tych okien jest bardzo zróżnicowany; posiadają one wręby do podwójnego szklenia przy odległości szyb 32 mm. Montaż okien MT odbywa się w ten sposób, że na elementach poziomych o długości równej szerokości okna ustawia się szczebliny pionowe na wysokość jednej kwatery. Ze szczeblin pionowych wystają końcówki zbrojenia, które wchodzą w odpowiednie otwory elementów poziomych. Okna te są przedmiotem eksportu, gdyż konstrukcja oddzielnych szczeblin ułatwia transport nawet na duże odległości i upraszcza magazynowanie. Na podobnej zasadzie oparto produkowane u nas pojedyncze beleczki żelbetowe do konstrukcji świetlików dachowych o pojedynczym i podwójnym szkleniu. Beleczki mogą być tylko pochyłe, gdyż elementy poziome zatrzymują spływ wody deszczowej. Okna ozdobne (witraże) Specjalną dziedziną stosowania okien żelbetowych są okna ozdobne, zwane witrażami, które spotykano dotychczas głównie w budynkach poświęconych kultowi religijnemu, ostatnio zaś widuje się je coraz częściej i w budynkach użyteczności publicznej, a nawet w domach mieszkalnych. Wykonanie ich nie stanowi szczególnych trudności, lecz schodzi na plan drugi, pozostawiając pierwsze miejsce pracy projektowej rzeźbiarza, architekta itp. [więcej w: castorama kosiarki, castorama skierniewice, kahrs podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kosiarki castorama skierniewice kahrs podłogi