Wybór metody głębienia studni

O wyborze metody głębienia studni decydują jej wymiary i głębokość, warunki gruntowe i możliwości wykonawcy. Ponieważ dłuższe przerwy w robotach są niepożądane, gdyż po takich przerwach następuje znaczny wzrost tarcia obudowy o grunt, należy dobrze zapoznać się z wynikami wierceń badawczych, przeanalizować metodę, a także ocenić, czy i z jakimi trudnościami można się spotkać. Należy też obmyśleć sposób pokonywania trudności, jak też zapewnić sobie wcześniej uzyskanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego. Przy głębieniu studni w gruntach nawodnionych — co ma miejsce w przeważającej liczbie przypadków — zachodzi pytanie, czy nie należy obniżyć zwierciadła wody gruntowej, co powinno usprawnić roboty. W wodzie chwytak gorzej pracuje, a poza tym obudowa studni podlega wyporowi i trudniej pogrąża sie w grunt. Wykonawcy robót często ulega- ją pokusie pompowania wody wprost ze studni, gdyż jest to łatwe. Takie postępowanie wiąże się z ryzykiem spowodowania napływu gruntu spoza obudowy do wnętrza studni i wywołania odkształceń przylegającego terenu. Ponieważ przy wydobywaniu gruntu zabiera się też i wodę, nieraz instaluje się specjalną pompę, służącą do uzupełniania ilości wody wewnątrz studni np. z rzeki. Jeżeli przewiduje się więc, że racjonalne byłoby prowadzenie robót z obniżeniem zwierciadła wody gruntowej, trzeba o tym także wcześniej pomyśleć i zainstalować studnie depresyjne czy inne urządzenia na zewnątrz studni, aby uniknąć ruchu wady gruntowej W kierunku środka studni. Oczywiście zachodzą w praktyce przypadki, kiedy możliwe jest pompowanie wody ze studni bez obawy naruszenia równowagi mas ziemnych i znane są przypadki, kiedy gwałtownym i krótkim pompowaniem udawało się spowodować zagłębienie się obudowy studni, która zaklinowała się i nie chciała opuszczać się pod własnym ciężarem. W zasadzie jednak obowiązuje reguła, że przy prowadzeniu robót pogrążania studni w wodzie trzeba d bać o to, aby poziom wody wewnątrz studni był wyższy niż poziom wody w otoczeniu, w gruncie czy rzece. [patrz też: zalane panele, panele podłogowe mrówka, prawidłowa wilgotność w mieszkaniu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: panele podłogowe mrówka prawidłowa wilgotność w mieszkaniu zalane panele