Miejscowe zuzycie posadzki.

Doskonałym sposobem utrwalania politury jest stosowanie fluatów. Działanie ich polega na tym, że wsiąkając w pory lastryka nasycają one powierzchnię posadzki krzemionką i utrwalają w ten sposób jej materiał 1). Fluatowanie przeprowadza się przez dwukrotne powlekanie fluatem cynku lub magnezu, po szpachlowaniu i zatarciu porów. Zasklepienie porów i wypełnienie ich krzemionką z fluatów zabezpiecza znacznie powierzchnię podłóg lastrykowych przeciw ścieraniu i utrwala lśniący połysk posadzki. Na zakończenie wymienimy kilka wad posadzek lastrykowych pochodzących głównie z niewłaściwego szlifowania lub użycia niewłaściwych materiałów oraz podamy sposoby usunięcia tych wad. Smugi. Powstają one wskutek stosowania zbyt dużej ilości cementu bądź też wskutek miejscowego niedoszlifowania lub porysowania powierzchni przy nieumiejętnym szlifowaniu. . Miejscowe zużycie posadzki. Najpierw oczyszcza się posadzkę z brudu, zmywa się, a następnie szlifuje piaskowcem (karborund jest za ostry i może posadzkę porysować). Po tym szlifowaniu zmywa się posadzkę wodą mydlaną. Zmywanie roztworem kwasu solnego, choć nieraz stosowane, nie jest jednak zalecane jako szkodliwe dla zdrowia robotników. Wykwity. Gdy są one wywołane użyciem złej wody, usuwa się je często oliwiąc powierzchnię lastryka. Wykwity pochodzą również stąd, że do masy lastrykowej dostaje się w czasie jej wyrobu mleko wapienne, które dodają niektórzy wytwórcy w celu opóźnienia twardnienia cementu i zyskania przez to więcej czasu na szlifowanie. Domieszka wapna wywołuje jednak ukazywanie się białych wykwitów niszczących barwę. Na to jednak nie mamy niestety środków zaradczych. Dlatego też dobrze jest stosować do lastryka specjalne gatunki farb znane pod nazwą farby lastrykowe. Są one godne polecenia, ponieważ nie zawierają wapna. Kruszenie się lastryka. Poznaje się je po tym, że na powierzchni wypadają najpierw ziarna pojedyncze, a następnie cale ich gniazda. Przyczyną bywa nierównomierne zwilżenie masy przy jej wyrobie, a także za małe nasycenie ziarn grysików wodą. Jeżeli kruszenie to zauważy się podczas szlifowania, trzeba je przerwać, zmoczyć dobrze te miejsca i pozostawić aż stwardnieją, po czym kontynuować dalej szlifowanie. Także lastryko źle ubite zaczyna szybko kruszeć i staje się niezdatne do użytku. Zmoczenie go mlekiem cementowym nie zawsze pomaga, trzeba więc je wyrąbać i wykonać na nowo. [podobne: nomi tczew, arpapol, asmet lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arpapol asmet lublin nomi tczew