Fundament ciężkiej prasy w zakładzie przemysłowym

W istniejącym zakładzie przemysłowym należało wykonać studnię o głębokości ok. 5 m pod poziomem terenu, aby można było pomieścić w hali prase o wysokości 10 m. Studnia żelbetowa miała wymiary w planie m. Studnie opuszczano do rzędnej 6,20 m. Zabetonowano podwodnie korek betonowy. Po jego stwardnieniu należało ułożyć izolacje i wykonać żelbetową płytę dna, Podłoże gruntowe składało się z piasków, a poziom wody gruntowej znajdował się na głębokości ok. 2 m pod terenem. W czasie opuszczania studni wystąpiły trudności; spowodowano uszkodzenia konstrukcji budynku. Studnia miała cienkie ściany (35 cm) i opuszczano ją z trudem, Intensywne bagrowanie wywołało ciśnienie spływowe wody i naruszenie piaszczystego gruntu. Ale główne trudności wystąpiły, gdy przekonano się, że podwodnie zabetonowany korek w dnie studni jest nieszczelny. Nie było możliwości położenia następnej warstwy betonu korka, ponieważ rzędna ustawienia prasy poniżej terenu musiała być utrzymana. Nie można też było obniżyć zwierciadła wody gruntowej za pomocą pompowania ze studzien depresyjnych, gdyż zachodziła obawa naruszenia — i tak już chwiejnej — równowagi w prefabrykowanej konstrukcji hali przemysłowej. Powzięto wtedy decyzję, aby naprawy dna dokonać z zastosowaniem metody kesonowej. Na wierzchu studni zmontowano prowizoryczny strop kesonowy, złożony z dwóch warstw bali o grubości 60 mm. Między balami ułożono 4 warstwy papy bitumicznej i warstwę asfaltu z cementem. Pod balami znalazły się belki stalowe montażowe dwuteowe, a na stropie na dodatkowych belkach stalowych ułożono balast ze znaj— dujących się na placu budowy prefabrykatów żelbetowych. Do zaopatrywania budowy w sprężone powietrze wykorzystano instalację fabryczną, dając dodatkowe zbiorniki i filtry do oczyszczenia sprężonego powietrza z oliwy, Zastosowano prowizoryczną śluzę osobową z rury szybowej z dwiema pokrywami ruchomymi. [więcej w: gont bitumiczny instrukcja montażu, kesony fundamentowe, intech legnica ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny instrukcja montażu intech legnica kesony fundamentowe