Pogrążanie studni

Do pogrążania studni o średnicach 1,0+2,0 m potrzebna jest siła wzbudzająca 50+100 T i moc silnika 120+160 kW. Dla studni o średnicach 2,0+3,0 m wartości te wynoszą odpowiednio 100+200 T i 160+250 kW. W gruntach piaszczystych należy stosować wibratory o liczbie drgań 600+800/min. Natomiast w gruntach gliniastych liczba ta powinna być mniejsza i wynosić 300+450/min. Przy zmiennych warunkach gruntowych należałoby dysponować różnymi wibratorami, przy czym trudno jest jednak przewidzieć wynik ich stosowania w konkretnych warunkach dla konkretnych elementów pogrążonych w grunt. Typ wibratora dobiera się uwzględniając: wymagane parametry wibracji i siły pogrążającej, tj. konieczne parametry wibratora (ciężar, moment mimośrodów, moc silnika), ciężar i cechy dynamiczne pogrążanego elementu, rodzaj gruntu i głębokość pogrążania. Maszyny wibracyjne do pogrążania w grunt elementów fundamentowych odznaczają sie dużymi ciężarami. Oznacza to, że przy stosowaniu metod wibracyjnych trzeba instalować urządzenia dźwigowe o dużej nośności i przeprowadzać szereg operacji przy wydobywaniu gruntu i przedłużaniu elementów. Do prowadzenia dłuższych kolumn rur potrzebne są odpowiednie prowadnice (rusztowania). Maszyny wibracyjne z natury swojej pracy są urządzeniami narażonymi na uszkodzenia. Są to urządzenia o stosunkowo malej żywotności. Sprawa nośności elementów pogrążanych wibracyjnie w grunty spoiste — tzn. wpływ wibracji na te grunty — nie jest wyjaśniona i jest przedmiotem badań. Zespół urządzeń do wibracyjnego pogrążania studni. Obejmuje on obok wibratora także i specjalną głowice, przez którą przekazywane sa drgania wibratora na element. Z praktyki wynika, że jest to część konstrukcyjna, która musi być bardzo dobrze dobrana ciężarem i cechami dynamicznymi oraz musi mieć odpowiednie połączenia z wibratorem i elementem. Zdarza sie często, Że niewłaściwe rozwiązanie tego urządzenia powoduje niepowodzenia w stosowaniu mełody wibracyjnej. [patrz też: stelrad grzejniki, pucolany, hologram els ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hologram els pucolany stelrad grzejniki