Choroby kesonowe

Choroby kesonowe mają wiele odmian; od najlżejszych niedyspozycji do bardzo poważnych i ciężkich porażeń organizmu. Zależy to od odporności organizmu, wielkości nadciśnienia, czasu przebywania pod sprężonym powietrzem oraz szybkości dekompresji. Dla ochrony więc zdrowia pracujących ogranicza się wielkość nadciśnienia w kesonie oraz czas pracy pod sprężonym powietrzem i ustala gię minimalny czas na wyśluzowanie z kesonu. Według polskich przepisów kesonowych, wielkość ciśnienia w kesonie nie może przekraczać 4 atn, a czas przebywania pod sprężonym powietrzem ograniczony jest do 2+7 godzin na dobę W zależności od panującego w kesonie ciśnienia. Czas dekompresji ustalony tam został na 54-60 minut w zależności od wielkości nadciśnienia, a czas kompresji 3+12 minut. Należy jednak mieć na uwadze to, że szkodliwe dla zdrowia skutki występują zazwyczaj przy wyższych ciśnieniach, które przy głosowanych w naszych warunkach głębokościach posadowienia fundamentów występują dość rzadko i przez krótki okres w końcowej fazie głębienia kesonu, b. Duże koszty związane z instalacją urządzeń i urządzeniem budowy. Przy większej jednak liczbie kesonów i głębszym ich posadowieniu koszty te w coraz mniejszym stopniu wpływają na koszt jednostkowy robót. Za najbardziej korzystną głębokość posadowienia kesonów uważa się 15+25 m. Konstrukcja fundamentów i kesonów. Ukształtowanie fundamentów Najczęściej stosowane fundamenty kesonowe tworzą masywny blok muru, na którym spoczywa budowla całą swą powierzchnią. Fundamenty kesonowe mogą mieć kształt pionowy lub ukośny w zależności od kierunku działania sił przenoszonych przez fundament.
Fundamenty ukośne stosuje się przy budowie przyczółków mostowych, podpór pod mosty łukowe i wiszące oraz zapór wodnych nabrzeży. Wymiary fundamentów kesonowych w planie odpowiadają w zasadzie wymiarom posadowionych na nich budowli. Różnią sie one jedynie wymiarami odsadzek fundamentowych. Zazwyczaj stosuje się szerokość odsadzek 20+40 cm. [patrz też: remondis szczecin, rodzaje oczyszczalni ścieków, cermotor ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cermotor remondis szczecin rodzaje oczyszczalni ścieków