Technologia wykonania studni opuszczanych

Sposoby głębienia studni opuszczanych Rozwój mechanizacji budownictwa powoduje, że także przy wykonywaniu studni opuszczanych odchodzi się od sposobów, które wymagają dużych nakładów pracy recznej. Podstawowym zmechanizowanym sposobem głębienia studni jest dziś kopanie urobku na dnie studni za pomocą koparki chwytakowej. Ponieważ konieczne jest równomierne urabianie gruntu w studni, przy większych studniach koparka powinna mieć zapewniony dostęp ze wszystkich stron. Koparki można też stosować w robotach na wodzie: ustawia sie je na sprzęcie pływającym. Należy pamiętać o tym, że przy urabianiu gruntu pod wodą chwytak traci na swym ciężarze wskutek wyporu. W niektórych więc przypadkach trzeba zastosować dociążenie chwytaka, ale to oczywiście zmniejsza nośność użyteczną maszyny. Dla ułatwienia pracy chwytaka można stosować spulchnianie gruntu wodą pod ciśnieniem. Niewątpliwym postępem w pracach głębienia podwodnego studni jest stosowanie hydromechanizacji. Istnieją też specjalne pompy do urabiania i pompowania pulpy ziemnej. Wydajność takich urządzeń osiąga ok. 3 m3/h, wysokość ssania — 2+8 m, a ogólna wysokość podnoszenia 8+16 m. Rozwinęły się sposoby polegające na mieszaniu pulpy z wodą i ze sprężonym powietrzem. Należy pamiętać o tym, że przy pracach prowadzonych metodami hydromechanicznymi potrzebne są bardzo znaczne ilości wody i że musi być zapewnione miejsce do zrzutu pulpy. Można tu przytoczyć przykład metody głębienia studni opuszczanej za pomocą wybieraka Benoto, opuszczanego przez rury prowadzące, umieszczone wewnątrz obudowy studni. W studniach o dużych wymiarach — opuszczanych w gruntach suchych lub odwodnionych — łączy się użycie mechanicznego sprzętu do robót ziemnych — spycharek lub koparek — z urządzeniami do podnoszenia urobku, które przy takim rozwiązaniu mogą być zainstalowane w jednym miejscu. [przypisy: zalane panele, panele podłogowe mrówka, prawidłowa wilgotność w mieszkaniu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: panele podłogowe mrówka prawidłowa wilgotność w mieszkaniu zalane panele