Wskazówki konstrukcyjne

Podamy tu specjalne dodatkowe zalecenia przy konstruowaniu studni opuszczanych. Ilość zbrojenia w obudowie powinna zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji pracującej w trudnych warunkach i powinna wynosić co najmniej 1,5+2,0 razy tyle, ile wynosi minimalna ilość zbrojenia dla danego przekroju. Naprężenia ścinające powinny być przenoszone przez strzemiona lub pręty odgięte i nawet tam, gdzie naprężenia te mogą być przeniesione przez beton, daje się konstrukcyjnie strzemiona. Otulenie prętów zbrojenia — ok. 5 cm. Szczelność obudowy uzyskuje się najlepiej przez: odpowiedni skład betonu (beton wodoszczelny), — dobre wykonanie szwów roboczych (przerw) betonowania. Zaleca się stosowanie betonu wodoszczelnego oraz wykonywanie złączy roboczych jak w budownictwie hydrotechnicznym. Określone to jest m. in. normą o betonie hydrotechnicznym. Zewnętrzne powłoki izolacyjne, narażone na ścieranie w czasie opuszczania studni, nie znajdują zastosowania. Miejscem konstrukcji obudowy narażonym szczególnie na duże i trudne do określenia siły jest część nożowa studni. Polega się tu na doświadczeniu i wskazówkach praktycznych i daje odpowiednią konstrukcję. Drugim miejscem w obudowie, na które należy zwrócić baczną uwagę, jest konstrukcja wnęk w obudowie, które mają być wykorzystane np. do wykonania dna zbiornika, stropu kesonowego itp. Wbudowanie takiego dna czy stropu może zmienić schemat konstrukcyjny obudowy i może powstać zbiornik, w którym miejscem wymagającym specjalnego skonstruowania są części ścian przy stropie. Są to miejsca narażono na duże momenty utwierdzenia w przypadkach, gdy tworzy się monolityczne połączenia stropu z obudową. Dlatego przy projektowaniu trzeba dobrze przeanalizować pracę obudowy studni W różnych fazach i odpowiednio zaprojektować konstrukcję. [przypisy: gont bitumiczny instrukcja montażu, kesony fundamentowe, intech legnica ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny instrukcja montażu intech legnica kesony fundamentowe